College of Europe home page
catalogue
   
 

PUBLICATIONS

• Articles and presentations written by the Library staff

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce : Vademecum, praca zbiorowa, Luksemburg 2009. Wiktor T. Poźniak (co-authored) [In Polish] [PDF]

Wiktor T. Poźniak, Nieoficjalne, internetowe źródła informacji o Unii Europejskiej. Przegląd najważniejszych agencji informacyjnych, portali i wydawnictw [w:] Źródła informacji o Unii Europejskiej : zarys problematyki, Kancelaria Sejmu. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Warszawa 2006. [PDF]

Wiktor. T. Poźniak, Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, presentation at the conference "Biblioteki w Europie - nowe możliwości", Biblioteka Narodowa, Warszawa, 21 September 2004 [in Polish] [PPT]

Wiktor. T. Poźniak, The EU-related journals from Polish perspective. An overview based on the holdings of the Library of the College of Europe Natolin - presentation at the conference of Polish EDCs, Cracow 2002, [PDF]

Wiktor. T. Poźniak, Biblioteka College of Europe Natolin, Studia Europejskie 2000/2 (14) [in Polish] [PDF]

• Bibliographical lists

(Please note that the bibliographical selections presented below are based on Natolin Library collections only and are not exhausive bibliographies of the subject)

Armenian Genocide [23/04/2015]

Romanian Revolution of December 1989 [24/11/2014]

Warsaw Ghetto 1939-1943 [19/04/2013]

Katyń 1940. Selective bibliography [19/04/2010]

Turkey 2009. Selective bibliography [21/09/2009]

Turkey 2006. Selective bibliography [05/10/2006]

Publications of John Paul II. Selective bibliography [6/04/2005]

Warsaw Uprising. Selective bibliography [11/02/2005]

Republic of Slovenia. Selective bibliography [15/02/2003]