College of Europe home page
catalogue
   
 

home >> edc

Europe Direct


X Konferencja sieci
Centrów Dokumentacji Europejskiej
w Polsce

Program konferencji

Obszerna relacja z konferencji dostępna jest na blogu Biblioteka w Natolinie

Materiały, prezentacje i wystąpienia konferencyjne

Kampanie informacyjne programu PRINCE / dr Anna Ogonowska, CE UW, Warszawa

Działalność informacyjna Centrum Informacji Europejskiej UKIE: stan obecny i perspektywy / Aureliusz Wlaź, CIE UKIE, Warszawa

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych / Andrzej Kamiński, Anna Sroka, PISM, Warszawa

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej Kancelarii Sejmu RP / Regina Wąsowicz, OIDE

Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich: osiągnięcia i wyzwania społeczeństwa informacyjnego / Agata Kowalska, BDWE UKIE, Warszawa

Punkt Informacyjny UE w Polsce / K. Demianiuk, Punkt Informacyjny UE w Polsce, Warszawa

Punkt Informacyjny Europe Direct w Warszawie / Karolina Iwińska, konsultantka Punktu, Warszawa

Program Erasmus Mundus II: nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji europejskiej / Edyta Krużyńska, Biblioteka UMK, Toruń

Informacja innowacyjna: sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Uniwersytetu w Cardiff w ramach programu Erasmus Mundus II - Barbara Główka, Biblioteka SGH, Warszawa

Wykorzystanie zasobów elektronicznych w procesie opracowania publikacji wspólnotowych w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie: wprowadzenie do warsztatów bibliotecznych / Wiktor Poźniak, Dyrektor Biblioteki i Paweł Mielczarek, bibliotekarz systemowy, Kolegium Europejskie Natolin

Kolegium Europejskie: prezentacja instytucji i programu akademickiego / Michał Miąskiewicz, Asystent Akademicki, Natolin